AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA                    AKCIA

Plastové poklopy s logom firmy

V roku 2016 sme pre našich najlepších zákazníkov zahájili výrobu plastových poklopov s logom firmy.

Plastové poklopy s logom firmy

Odlučovače ropných látok

Popis a využitie

Odlučovače ľahkých kvapalín sú určené na miesta, kde sa v odpadových vodách nachádzajú vyššie koncentrácie ropných látok a je požiadavka na ich zníženie na výstupe. Ľahkými kvapalinami sa rozumie uhľovodíky do mernej hmotnosti 950 kg/ m3, nerozpustné vo vode (pohonné hmoty, riedidlá, mazivá a pod.) z vylúčením tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Týmito látkami môžu byť kontaminované napr. vody z odstavných plôch pre motorové vozidlá, vody z objektov pre skladovanie ropných látok, vody priemyslových a družstevných objektov, vody zberných miest na šrot, vody s umývacích liniek pre automobily a pod.

Odlučovače ropných látok
Odlučovače ropných látok
Odlučovače nie sú určené pre čistenie vôd obsahujúcich emulzie ropných látok tzn. napr. vody s umývania motorov a podvozkov automobilov s použitím účinných umývacích prostriedkov. Odlučovač ide v týchto prípadoch predradiť čistiarni ropných látok, pracujúcej na princípe flotácie.

Stanovenie veľkosti odlučovača

Menovitá veľkosť odlučovačov je daná množstvom čistenej odpadovej vody, ktorá je u vôd z parkovísk a odstavných plôch závislá na veľkosti a typu odvodnenej plochy a intenzite prívalových zrážok. U vôd technologických na množstve a výdatnosti použitých zdrojov vody.

ORL hranatý

Typ Prietok
(l/s}
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Výška
v mm
Potrubie
v mm
Výška vtoku
v mm
Výška odtoku
v mm
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
GS 11100010001000100850750553 - 10
GS 1,51,5100015001000100850750703 - 10
GS 22100017001000100850750953 - 10
GS 331000225010001258507501203 - 10
GS 441500215012001259508501503 - 10
GS 551500270012001259508501803 - 10
GS 661500320012001259508502203 - 10
GS 771500375012001509508502553 - 10
GS 881600400012001509508503003 - 10
GS 991800400012001509508503453 - 10
GS 1010200040001500150120011004003 - 10
Štandardne sa vyrábajú jeden alebo dva vstupné komíny výšky 300 a priemeru 600mm. Kvalita vyčistenej vody (až do 0,5 mg/l NEL). Odlučovače uvedené v tabuľke sú svojou konštrukciou nesamonosné ( je nutné obetónovanie ) a takisto nie sú vhodné na miesta s výskytom spodnej vody. To neplatí pokiaľ je nádrž inštalovaná v súlade s návodom predpísaným výrobcom a bude dodržaný prevádzkový poriadok. Pre väčšie odlučovače s väčšími alebo inými prietokmi sa cena stanovuje individuálne.
Záruka 2 roky.

 

ORL kruhový

Typ Prietok
(l/s}
Priemer
v mm (ø)
Výška
v mm
Potrubie
v mm
Výška vtoku
v mm
Výška odtoku
v mm
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
GS 1112001000100850750553 - 10
GS 1,51,514001000100850750703 - 10
GS 2215001000100850750953 - 10
GS 33170010001258507501203 - 10
GS 44200012001259508501503 - 10
GS 55225012001259508501803 - 10
GS 66245012001259508502203 - 10
GS 77265012001509508502553 - 10
GS 88285012001509508503003 - 10
GS 99305012001509508503453 - 10
GS 101032001500150120011004003 - 10
Štandardne sa vyrábajú jeden alebo dva vstupné komíny výšky 300 a priemeru 600mm. Kvalita vyčistenej vody (až do 0,5 mg/l NEL). Odlučovače uvedené v tabuľke sú svojou konštrukciou nesamonosné ( je nutné obetónovanie ) a takisto nie sú vhodné na miesta s výskytom spodnej vody. To neplatí pokiaľ je nádrž inštalovaná v súlade s návodom predpísaným výrobcom a bude dodržaný prevádzkový poriadok. Pre väčšie odlučovače s väčšími alebo inými prietokmi sa cena stanovuje individuálne.
Záruka 2 roky.
PLAST-KOV s.r.o. © 2018
mobil: 0915 855 389, email: info@plast-kov.sk Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk