AKCIA na šachtu na vŕtanú studňu SVS 1, cena 205 EUR aj s dopravou, v cene prestup s tesnením pre rúry ø 110, 125, 160, 200 mm

Plastové PP vodomerné šachty

Vodomerné šachty (vodovodné šachty) slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov, mimo komunikačnej trasy ( v zelenom páse, v predzáhradke a pod. ).

Vyrábajú sa zváraním konštrukčných prvkov a dosiek z polypropylénu ( kopolyméru ). Vyrábajú sa v prevedení ovál ( 950 x 1200 mm ) alebo kruh ( 950 alebo 1200 mm ), v štandardných veľkostiach 1000, 1200, 1500, 1800 mm s 300 mm vstupným komínom o priemere 600 mm.

Plášť a vstupný komín šachty je vyrobený z vytlačovaného materiálu hrúbky 6 - 8 mm, dno a strop ( vystužený ) z ľahčených PP dosiek hrúbky 15 mm. Vstup do šachty je zabezpečený plastovými stúpačkami. Prestup vodovodného potrubia sa spravidla umiestňuje vo výške 15 až 20 cm od dna šachty v jej osi avšak po dohode je možné výšku, smer a počet prestupov na mieru prispôsobiť.

Šachty sú vodotesné, nepotrebujú údržbu, veľkou výhodou je jednoduchá montáž a jej správnou inštaláciou sa docieli aj dlhá životnosť.

VKO, VKV

VKO, VKV
VOB

VOB
VKPm, VKPv

VKPm, VKPv
( Detail )

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Počet
stúpačiek
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VKO 10,951,0 + 0,25 komín2403 - 10
VKO 1,20,951,2 + 0,25 komín3453 - 10
VKO 1,50,951,5 + 0,25 komín3553 - 10
VKO 1,80,951,8 + 0,25 komín5653 - 10
Poznámka: V cene šachty je pochôzny poklop.
Šachty nie sú vhodné na osadenie v komunikáciách a na miestach kde je výskyt spodnej vody. To neplatí za predpokladu správnej inštalácii.
Záruka 2 roky.

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Počet
stúpačiek
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VKV 11,21,0 + 0,25 komín2653 - 10
VKV 1,21,21,2 + 0,25 komín3803 - 10
VKV 1,51,21,5 + 0,25 komín31003 - 10
VKV 1,81,21,8 + 0,25 komín51203 - 10
Poznámka: V cene šachty je pochôzny poklop.
Šachty nie sú vhodné na osadenie v komunikáciách a na miestach kde je výskyt spodnej vody. To neplatí za predpokladu správnej inštalácii.
Záruka 2 roky.

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Počet
stúpačiek
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VOB 11,2 x 0.951,0 + 0,25 komín2553 - 10
VOB 1,21,2 x 0.951,2 + 0,25 komín3653 - 10
VOB 1,51,2 x 0.951,5 + 0,25 komín3803 - 10
VOB 1,81,2 x 0.951,8 + 0,25 komín5953 - 10
Poznámka: V cene šachty je pochôzny poklop.
Šachty nie sú vhodné na osadenie v komunikáciách a na miestach kde je výskyt spodnej vody. To neplatí za predpokladu správnej inštalácii.
Záruka 2 roky.

 

Zateplená polyuretánovou penou

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VKPm 1,20,41,21213 - 10
VKPm 1,50,41,51513 - 10
VKPv 1,20,51,22013 -10
VKPv 1,50,51,52513 - 10
Poznámka: V cene šachty je pochôzny poklop.
Šachty nie sú vhodné na osadenie v komunikáciách a na miestach kde je výskyt spodnej vody. To neplatí za predpokladu správnej inštalácii.

 

Príslušenstvo k vodomerným šachtám
Prestup 3/4"Stúpačky
Prestup 1"Vodomerná zostava
Prestup 5/4"Poklop do 100 kg
Prestup 6/4"Poklop do 250 kg
Prestup 2"Poklop do 2000 kg

 

Inštalácia šachty bez výskytu spodnej vody

  • šachta sa osádza na vyzretú podkladovú dosku, ktorá je predtým zbavená všetkých nečistôt ( možnosť poškodenia dna šachty )
  • pred zásypom sa vodotesne prepoja potrubia
  • obsypáva sa rovnomerne po celom obvode jemnozrnnou zeminou alebo pieskom až do výšky cca 5 cm od vrchného okraja vstupného komína.
  • po úprave terénu sa musí umožniť bezpečný prístup ku šachte a zároveň sa zabezpečí priestor okolo nej proti prístupu nepovolaným osobám.

 

Inštalácia šachty s výskytom spodnej vody

  • Pred zahájením prác nesmie spodná voda prečnievať nad podkladovú dosku
  • šachta sa osádza na vyzretú podkladovú dosku, ktorá je predtým zbavená všetkých nečistôt ( možnosť poškodenia dna šachty )
  • do kotviacich rebier sa osadia armatúrne prúty navrhnuté v projektovej dokumentácii
  • ak je v projektovej dokumentácii navrhnutá železobetónová roznášacia doska, strop šachty sa z vnútornej strany podoprie
  • pred betonážou sa vodotesne prepoja potrubia
  • šachtu môžeme napĺňať vodou a súmerne rovnomerne po obvode betónovať, pričom výška hladiny vody je cca 10 cm vyššia ( pri oválnej sa z vnútra vyzperia rovné bočné steny )

Nakoniec sa v závislosti od projekčného riešenia uloží železobetónová roznášacia doska alebo sa strop zasype zeminou.

PLAST-KOV s.r.o. © 2015
mobil: 0915 855 389, email: info@plast-kov.sk Webdesign, tvorba webstránok a internetových obchodov - www.mhs.sk