Plastové poklopy s logom firmy

V roku 2016 sme pre našich najlepších zákazníkov zahájili výrobu plastových poklopov s logom firmy.

Referencie

Slovenská akadémia vied
9m3 plastové nádrže na úžitkovú vodu

MediaPro
MediaPro Entertainment Slovakia, s.r.o. nádrž na pitnú vodu pre farmu 3

Národná diaľničná spoločnosť Zvolen
Sedimentačná samonosná nádrž 14 m3

Slovenský rybársky zväz
Prepravky na ryby

Bučina DDD, spol. s r.o.
Havarijné nádrže na ropné látky

Bankobystrická regionálna správa ciest
Nádrže na splaškovú vodu 10 m3

Skanska SK a.s.
Nádrže na úžitkovú vodu 3 m3 Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť

Pivovar Topoľčany
Usadzovacia nádrž o objeme 100m3 slúžiaca pre úpravu vody

PPS Group, a. s.
Chladiaca nádrž 3 m3

Galvanizovňa HPK
Vane pre galvanizovňu

SUNGWOO HITECH s.r.o. Ostrava
chladiaca nádrž 100 m3

Železničné opravovne Zvolen
Nádrže na chemikálie, Lapač tukov

STRABAG s.r.o.
12 m3 nádrž, Odlučovač ropných látok

KG Systém
Podzemné zásobníky 40 m3

Mastra s.r.o.
Samonosné chladiace nádrže 6 m3

Thermosolar Žiar s.r.o.
Kónická samonosná reakčná nádrž 7 m3

Agromont Nitra, spol. s r.o.
Samonosné chadiace nádrže 4 – 17,5 m3

Detox s.r.o.
Prepravky na chemikálie

Parapetrol a.s. Lučenec
Vodomerné šachty, nádrže

Kovotrade s.r.o.
Vodomerné šachty, nádrže

PLASTIK spol. s r.o.
Vodomerné šachty, nádrže

Množstvo spokojných firiem a zákazníkov ako Construct s.r.o.,Pepas s.r.o., Dom a s, Technik s.r.o., Unios s.r.o., PD Očová, Hips Mont s.r.o., Hips system s.r.o., ForDom s.r.o., DS Systems s.r.o., Asta s.r.o., MRS Stav s.r.o., Monet & Partner s.r.o., Technická univerzita Zvolen, obec Klokoč, obec Cinobaňa, obec Sása, obec Kalinka, pekáreň Vidlička, Tajana s.r.o., Remonta s.r.o., Technotrade s.r.o., Venturska s.r.o., Technomont s.r.o., Invest 77 s.r.o. atď.

PLAST-KOV s.r.o. © 2023
mobil: 0915 855 389, e-mail: info@plast-kov.sk
Mapa stránok