Nádrže

Nádrže z plastov sa používajú na skladovanie rôznych druhov kvapalín, chemických látok v rôznej forme ( granuláty, sypké a kvapalné materiály ), agresívnych látok a to pri rešpektovaní hodnôt chemickej odolnosti materiálov.

Nádrže nie je možné použiť na skladovanie horľavých kvapalín a kvapalín obsahujúcich oxidačné činidlá (napr. koncentrovaná kyselina dusičná, halogény apod.).

Ďalej sú nádrže použiteľné ako nádrže septikov, žúmp, nádrže na pitnú a úžitkovú vodu.

Vzhľadom na to, že materiál je vhodný na styk s požívatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky.

Vyrábajú technológiou zvárania konštrukčných prvkov a dosiek z plastov ( termoplastov ), vhodných na použitie pre dané médium.

Najčastejšie používanými termoplastmi sú polypropylén, polyetylén a polyvinylchlorid.

Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach.

Najviac používanými sú kruhové, oválne a hranaté. Nádrže môžu byť podľa typu ďalej vybavené rôznymi technologickými prepážkami, poklopmi, obslužnými pororoštami, vstupnými otvormi, technologickými otvormi pre napojenie potrubí, stúpačkami pre vstup do nádrže, havarijnými uzávermi atď. Nádrže atypických rozmerov je možné vyrobiť na zvláštnu objednávku.

Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905.

Plastové podzemné nádrže na úžitkovú vodu nesamonosné
Plastové podzemné nádrže na úžitkovú vodu samonosné
Plastové nadzemné nádrže na pitnú vodu
Plastové podzemne nádrže na pitnú vodu
PLAST-KOV s.r.o. © 2023
mobil: 0915 855 389, e-mail: info@plast-kov.sk
Mapa stránok