Plastové poklopy s logom firmy

V roku 2016 sme pre našich najlepších zákazníkov zahájili výrobu plastových poklopov s logom firmy.

Plastové PP vodomerné šachty

Vodomerné šachty (vodovodné šachty) slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov, mimo komunikačnej trasy ( v zelenom páse, v predzáhradke a pod. ).

Plastové vodomerné šachty nepotrebujú údržbu, veľkou výhodou je jednoduchá montáž a jej správnou inštaláciou sa docieli aj dlhá životnosť.

Vodomerné šachty sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach:
  • tvárnením a zváraním vytlačovaných polypropylénových dosiek
  • tvárnením polypropylénových dosiek a následným zateplením polyuretánovou penou
  • z 400 – 500 mm korugovanej rúry a jej zateplením

 

VKO, VKVVKO, VKV
Veľmi odolná a dobre manipulovateľná vodomerná šachta, ktorá pri správnej inštalácii je vhodná aj na miesta s výskytom spodnej vody. Hoci jej vnútorná svetlosť je len 960 mm, nie je v nej zložité umiestnenie dvoch vodomerov pre dva rodinné domy. Súčasťou šachty je pochôdzny poklop, stúpačky a vodotesné prestupy.

Materiál: polypropylén 6 mm (plášť) a 10 - 15 mm (strop a dno).
VOBVOB
Priestorovo väčšia vodomerná šachta akceptovaná takmer všetkými vodárenskými spoločnosťami. Šachta je samonosná a pri správnej inštalácii je vhodná aj na miesta s výskytom spodnej vody. Súčasťou šachty je pochôdzny poklop, stúpačky a vodotesné prestupy.

Materiál: polypropylén 6-8 mm (plášť) a 10 mm (strop a dno).
VDPVDP
Cenovo výhodná vodomerná šachta dodávaná s vodomernornou zostavou alebo bez nej. Vodomerná zostava je v spodnej časti šachty a je vyberateľná pomocou špirálovitého hadicového systému. Je vhodná aj na miesta s výskytom spodnej vody. Súčasťou šachty je pochôdzny poklop.

Materiál: polypropylén hrúbky 5 mm (plášť) a 8 mm (dno). Šachtu je možné vyrobiť aj v zosilnenej verzii, kde je ako materiál použitá korugovaná rúra SN8.
( )
VKPVKP
Veľmi praktická a cenovo výhodná zateplená vodomerná šachta využívajúca zemské teplo. Vodomerná zostava je vo vrchnej časti čo umožňuje jednoduché odčítavanie stavu na vodomere. Šachta nie je vhodná na miesta s výskytom spodnej vody. Súčasťou šachty je zateplený poklop, vodomerná zostava, 1“ PP potrubie a ochranná sieťka.

Materiál: 400 - 500 mm PP korugovaná rúra SN 8 z boku zateplená mirelonom a z vrchu extrudovaným polystyrénom. Šachtu je možné vyrobiť aj v lacnejšej verzii, kde je ako materiál použitá rúra z vytlačovaných plastových PPdosiek hrúbky 4 a 6 mm.
( )

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Počet
stúpačiek
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VKO 10,951,0 + 0,25 komín2403 - 10
VKO 1,20,951,2 + 0,25 komín3453 - 10
VKO 1,50,951,5 + 0,25 komín4553 - 10
VKO 1,80,951,8 + 0,25 komín5653 - 10

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Počet
stúpačiek
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VKV 11,21,0 + 0,25 komín2653 - 10
VKV 1,21,21,2 + 0,25 komín3803 - 10
VKV 1,51,21,5 + 0,25 komín41003 - 10
VKV 1,81,21,8 + 0,25 komín51203 - 10

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Počet
stúpačiek
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VOB 11,2 x 0.951,0 + 0,25 komín2553 - 10
VOB 1,21,2 x 0.951,2 + 0,25 komín3653 - 10
VOB 1,51,2 x 0.951,5 + 0,25 komín4803 - 10
VOB 1,81,2 x 0.951,8 + 0,25 komín5953 - 10

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VDPm 1,20,41,2103 - 10
VDPm 1,50,41,5133 - 10
VDPv 1,20,51,2143 - 10
VDPv 1,50,51,5183 - 10

 

Typ Priemer
v m
Výška
v m
Orientačná
hmotnosť
v kg
Termín
dodania dni
VKPm 1,20,41,21213 - 10
VKPm 1,50,41,51513 - 10
VKPv 1,20,51,22013 -10
VKPv 1,50,51,52513 - 10
Všetky šachty sú samonosného prevedenia. Osádzajú sa v zelenom páse mimo komunikácii.
Pri správnej inštalácii je ich možné osadiť aj do komunikácie a na miesta s výskytom spodnej vody.

 

Príslušenstvo k vodomerným šachtám
Prestup 3/4"Stúpačky
Prestup 1"Vodomerná zostava
Prestup 5/4"Poklop do 100 kg
Prestup 6/4"Poklop do 250 kg
Prestup 2"

 

Inštalácia šachty bez výskytu spodnej vody

  • šachta sa osádza na vyzretú podkladovú dosku, ktorá je predtým zbavená všetkých nečistôt, alebo zhutnený pieskový podsyp
  • pred zásypom sa vodotesne prepoja potrubia
  • obsypáva sa rovnomerne po celom obvode jemnozrnnou zeminou alebo pieskom až do výšky cca 5 cm od vrchného okraja vstupného komína
  • po úprave terénu sa musí umožniť bezpečný prístup k šachte a zároveň sa zabezpečí priestor okolo nej proti prístupu nepovolaným osobám
Inštalácia šachty bez výskytu spodnej vody
PLAST-KOV s.r.o. © 2023
mobil: 0915 855 389, e-mail: info@plast-kov.sk
Mapa stránok