Žumpy

Žumpy sú bezodtokové nádrže, ktoré slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, záhradám atď. Táto odpadová voda sa po naplnení žumpy ďalej odváža na zlikvidovanie do vhodných zariadení ako napr. čističiek odpadových vôd. Vyrábajú sa z rôznych materiálov od čoho závisia jej vlastnosti ako pevnosť a životnosť.

Plastové PP žumpy nesamonosné
Plastové PP žumpy samonosné
PLAST-KOV s.r.o. © 2023
mobil: 0915 855 389, e-mail: info@plast-kov.sk
Mapa stránok